Bijbelverhaal en jouw verhaal

Bijbelverhaal en jouw verhaal
Niet voor niets is de Bijbel, in het kader van het jaar van het boek 2016, verkozen tot het belangrijkste boek.
Veel mensen beseffen het tegenwoordig nog nauwelijks, maar het ontstaan van de westerse cultuur is niet te denken zonder de inspiratie (ten goede en ten kwade) die van Bijbelse verhalen uitging. Dit geldt bijvoorbeeld voor de burgerrechtenbeweging in Amerika en de anti-apartheidsbeweging in Zuid Afrika; feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren gaan terug op gebeurtenissen, waarover in de Bijbel verhaald wordt; en schilderijen van Rembrandt, muziek van grootheden als Bach en Beethoven begrijp je beter als je de Bijbel kent.
Maar het is wel een boek dat enige introductie vergt.
Roel Knol biedt hiervoor een bijzondere cursus aan:
Hij nodigt de deelnemers uit om Bijbelverhalen te verbinden met hun eigen levensverhaal.
Zijn uitgangspunt is dat het vergroten van Bijbelkennis leidt tot meer inzicht in je zelf en in je eigen leven.

Wie is  Roel Knol?
Roel is protestants theoloog en sinds kort met pensioen. Een groot deel van zijn loopbaan heeft hij als geestelijk verzorger gewerkt in gevangenissen. Tevens was hij werkzaam als supervisor en coach. Het werken met gespreksgroepen had altijd zijn bijzondere belangstelling. In de gevangenissen leidde hij talloze groepen waarin bijbelverhalen tot leven kwamen via de persoonlijke ervaringen van de gevangenen en van hemzelf. Zijn ervaringen als supervisor en coach bekwaamden hem verder in het scheppen van een groepsklimaat waarin voldoende veiligheid is om de deelnemers uit te dagen.

De opzet van de cursus
De avonden zien er als volgt uit: Tijdens iedere bijeenkomst wordt een zorgvuldig gekozen Bijbelverhaal besproken in wisselwerking met de persoonlijke ervaringen van de deelnemers (bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, belangrijke beslissingen, dilemma’s).
Voorafgaande aan een bijeenkomst stuurt Roel alle deelnemers per e-mail het te bespreken verhaal toe plus een persoonlijke vraag, die in relatie staat met dit verhaal.
Zijn vrouw Roswitha maakt bijzondere boekvormen. Zie: www.roswithawitten.nl  Zij maakt voor iedere bijeenkomst een boekje met teksten en illustraties en zij is de gastvrouw tijdens deze avonden.
voor folder 2
Waar en wanneer
De
bijeenkomsten worden gehouden aan de lange keukentafel in hun huis in de Jordaan (in een voormalige school) op:
13  februari
27 februari
13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei
12 juni
en 26 juni
van 19.30-21.30 uur.
De groepen bestaan uit minimaal zes tot maximaal acht deelnemers.
De kosten voor deze tien bijeenkomsten zijn € 120,- per persoon.

Voorwaarden voor deelname
Ieder probeert om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Ieder is bereid vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens die ter sprake komen.
Het cursusgeld wordt vooraf betaald.

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven en/of om meer informatie vragen.
De adres- en contactgegevens vindt u door hier te klikken.