Bemiddeling bij conflicten

Voor wie?
Als een conflict uitzichtloos lijkt, kan het goed zijn om een bemiddelaar in te schakelen. Of het nu een conflict betreft binnen een team professionals of vrijwilligers, met één collega of een conflict binnen een familie.

Uitgangspunten
De bemiddeling die ik voorsta gaat uit van de eigen creativiteit en de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Als bemiddelaar ben ik onpartijdig en houd ik geheim wat mij als bemiddelaar wordt toevertrouwd.

Werkwijze
Als op mij een beroep als bemiddelaar wordt gedaan, maak ik eerst een afspraak met de afzonderlijke partijen in het conflict.

In deze gesprekken licht ik mijn wijze van werken toe en onderzoek ik met hen hoe het conflict ontstaan is, waar precies de pijn zit, wat er nodig is voor het scheppen van nieuwe perspectieven en welke belangen daarmee zijn gemoeid. In dit gesprek bespreek ik met de ‘partijen’ tevens hoe zij zich kunnen voorbereiden op het bemiddelingsgesprek.
Vervolgens starten we een of meerdere bemiddelingsgesprekken.
Allereerst maken we hierin met elkaar heldere afspraken wat betreft de methodiek en de wijze van communiceren.
Daarna worden beide partijen uitgenodigd om te vertellen over de diepte van het conflict, de geschiedenis ervan, de pijn die het veroorzaakt en de belangen die er door worden geschaad.

Cruciaal is in deze fase of het beide partijen lukt om naar elkaars verhaal te luisteren en om zich in elkaars positie te verplaatsen.
Indien dit in voldoende mate lukt, stel ik beide partijen in de gelegenheid om brainstormend te onderzoeken welke veranderingen meer tegemoet komen aan elkaars behoeftes en/of belangen.

De laatste fase behelst het vaststellen van door een ieder gewenste veranderingen in werkwijze, opstelling en of communicatie.

Lengte van het traject
De lengte van het traject varieert van een tot drie gesprekken. Aan het eind van het eerste bemiddelingsgesprek maak ik, als we er dan nog niet uit zijn, met beide partijen een inschatting over de precieze lengte van het traject.

Opdrachtgever
Opdrachtgever kunnen beide partijen zijn die een conflict met elkaar hebben, of de werkgever of directeur van een organisatie, die niet zelf in het conflict betrokken is.

In het laatste geval rapporteer ik niet inhoudelijk over de uitkomsten, maar laat ik dit over aan beide partijen.