Curriculum Vitae

Opleidingen:

Workshop Spiritualiteit KPV: methodisch aandacht geven in supervisie 2016
Buurtbemiddelaar: aanvullende trainingen en intervisies, 2014 – heden

Intervisies en trainingen voor mijn taak als leidinggevende, 2008 – 2013
Opleiding tot Pastoraal Supervisor, 1999 – 2005
Scriptie: ‘Pastorale coaching. Een model’. Klinisch Pastorale Vorming, Vught, 1995 – 1997
Doctoraalscriptie Praktische Theologie: ‘Katechiseren op weg naar ervarend leren’, 1981
Theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, 1970 – 1981
Vooropleiding Grieks en Latijn en Propadeuse Theologie, 1967 – 1970
HBS-A te Emmeloord, 1961 – 1967

Werkervaring: (klik voor uitgebreidere toelichting)
Een groot aantal trainingen en intervisiebijeenkomsten m.b.t. supervisie en coaching, van 2005 – heden
Adjunct hoofdpredikant, 2007 – 2013
Justitiepredikant PI Amsterdam, locatie Havenstraat, 2005 – 2007
Mede-oprichter Stichting Steun het Gevangenispastoraat
Coach en werkbegeleider, eerst DGV-breed, later alleen Protestants Geestelijke Verzorging 2002 – 2008.
Opleider geestelijke verzorging van imams, pandits, boeddhisten en rabbijnen bij DJI.
Justitiepredikant PI Haarlem, 1986 – 2005 en van 2013 – 2014.
Als predikant was ik verbonden aan de Oosterkerk te Haarlem.
Medeoprichter en bestuurslid van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat (DCG).
Het DCG telde 40-50 vrijwilligers en een parttime predikant en beoogde ondersteuning van het pastoraat (inzorg en nazorg) en het betrekken van kerk en maatschappij bij de problematiek van straf en straf ten uitvoerlegging. Daartoe organiseerden we veel symposia.
Justitiepredikant PI Over Amstel, in Huis van Bewaring de Weg en PI de Singel, 1982 – 1986 en als predikant verbonden aan de gereformeerde kerk van Watergraafsmeer.
Mede-oprichter vrijwilligersgroep Kerk en Gevangenis.
Predikantsassistent Muiderkerk te Amsterdam, 1979 – 1982.
Docent Bijbelonderwijs bij het IKOS te Amsterdam, 1974 – 1979.
Administratief medewerker Bankgirocentrale 1973 – 1974.

Publicaties:
‘Pastoraat binnen Werkzame Detentie’, in Sancties, 1997/5.
‘Enkele gedachten over het ambtsgeheim’, in de afscheidsbundel voor Wichert Hoekert en in Zandschrift, 2005.

Vrijwilligerswerk:
Voorzitter Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis vanaf 2019 –
Bestuurslid Kerk en Buurt Westerpark Amsterdam, van januari 2016 – januari 2020
Bemiddelaar bij conflicten bij de instelling Beter Buren, vanaf 2014
Bestuurslid Migrantenplatform, vanaf 2008
Bestuurslid van Kerken met Stip, 2008 – 2014
Medewerker buurthuiswerk gereformeerde kerk te Kampen, 1968 – 1970.
Medewerker buurthuiswerk Reinildahuis in Amsterdam, 1970 – 1973.
Medewerker vormingscentrum ELK te Maurik, 1970 – 1973.
Deelnemer werkgroep kritische theologie bij de VU, 1970 – 1975.
Meewerkende ouder crêche dochter, 1975 – 1976.

Vrije tijd:

Schaatsen, fietsen, films kijken, lezen, reizen, musea bezoeken.