Intervisie

Begeleiding bij een intervisietraject:
Collega’s die een intervisietraject met elkaar beginnen stuiten dikwijls op het probleem een goede werkwijze te vinden.

Belangrijke vragen zijn:
Hoe geven we structuur aan de bijeenkomsten?
Hoe brengen we casuïstiek in?
Welke methodes gebruiken we bij de bespreking?
Wie leidt het gesprek?
Wat is precies de taak van de gespreksleider?
Op welke wijze geven we elkaar feedback?
Hoe kunnen de groepsleden en de inbrenger optimaal profijt trekken uit een bespreking?

Bij het verkennen van deze vragen kan ik een nuttige bijdrage leveren.
In drie tot vijf sessies help ik een stevige structuur te ontwikkelen en een wijze van samenwerken die leidt tot kwalitatief goede intervisie.

Vaak kom ik na enige tijd nog een keer terug om de wijze van werken met elkaar te evalueren.