Terugblikken

 

 

 

 

 

 

 

 

Collega over functioneringsgesprek:

“In zijn kamer hangt een groot stuk plaatijzer aan de wand als sieraad, roestig en met gaten, van de straat geraapt. Karakteristiek voor Roel Knol. Solidair met de roest en de gaten én de schoonheid ervan zien.”

Leraar:
“Mooi en verhelderend onderscheidt Roel de coach van de supervisor, maar hij verbindt ze ook. De grenzen zijn vloeiend.”

Groepssupervisanten:
“Hij is prettig in het contact. Blijft rustig bij het oplopen van emoties, betoont zich bedachtzaam, om vervolgens met een waardevolle mening te komen en heeft een eigen humor.”

“Zo heeft hij middels supervisie en intervisie het justitiepastoraat verbonden met de hindoe geestelijke verzorging. Verschillende van mijn geestelijke verzorgers spreken nog altijd over zijn werkwijze en zijn methodische inbreng en de ruimte die hij gaf aan de pandits van het eerste uur.”

Supervisant:
“De begeleiding van Roel maakte mij er meer van bewust om kritisch naar mijzelf en anderen te kijken. Ik ontdekte daarin hoe geloof en ongeloof elkaar kunnen complementeren in de wens om een nieuwe omgeving te begrijpen en daarin te functioneren.”