E-coaching

Ook e-coaching over vragen als op de pagina Coaching is mogelijk. E-coaching is een nieuwe begeleidingsvorm, die plaatsvindt via een steeds groter wordend palet aan elektronische hulpmiddelen. Persoonlijk ben ik alleen beschikbaar voor e-coaching via de e-mail of via de telefoon.

In e-coaching mis je de fysieke nabijheid. Dat is een nadeel. Maar daar staan voordelen tegenover. Er hoeven geen reiskosten gemaakt te worden en de flexibiliteit is groter. Deze vorm van coaching kan gemakkelijk tussendoor gepland worden. Dat is vooral plezierig als je op korte termijn behoefte hebt om te sparren of om even feedback te krijgen.

Een voordeel is ook dat kleinere stappen mogelijk zijn. Per e-mail of telefoongesprek stel je één gerichte vraag of bespreek je één opdracht of experiment, dat je hebt uitgevoerd. De ervaring is bovendien, dat je via deze vorm sneller tot de kern komt.

Coaching per mail heeft tevens als voordeel, dat je de hele weg die je hebt afgelegd kunt nalezen. Dat verhoogt het rendement. Terwijl ook het schrijven van de e-mail het nadenken stimuleert.

Voor deze vorm van coaching spreek ik altijd een bepaalde periode af. Meestal gaat het hier om drie weken, maar een verlenging van deze tijdsspanne is mogelijk. In incidentele gevallen kan het traject korter zijn.